The chronicles of the Von Eckhardts

Von Eckhardt familien har havnet i en kinkig situasjon som følge av en eller flere av følgende grunner:
- Politisk renkespill blant sine rivaler
- Grovt uanstendig oppførsel blant sine yngre representanter
- Økonomisk konkurs
- Kultvirksomhet

De blir tvunget til å akseptere en svært lite lukrativ avtale der deres aktiva i siviliserte strøk (les townhouses og verdifulle mansions og landområder) selges for å dekke opp for synder og gjeld av alle slag, og de mottar i bytte “Deeds to the Bergrafmark of Königsberg”. Dette er et verdiløst papir som gir eiendomsrett til et fraflyttet lite gruveanlegg med tilhørende bebygning langt uti gokk, som har stått tomt i årevis etter at gruvene ble fylt av vann etter en grusom ulykke (dog dette står ikke på papiret, ei heller kommer det frem av avtalen. Let the buyer beware!)

Von Eckhardts tar sitt lille vogntog med personlige eiendeler og retainers og flytter til Königsberg, og må gjøre det de kan for å gjenopprette sin ære og rikdom.

Det blir ikke lett med squatters of all sorts i bebygningen, vann og monstre i gruvene, illsinte naboer på alle kanter (alvejævler i skogene, dverger, troll og orker i fjellene og franskmenn på andre siden) og fremdeles adelige rivaler som ikke har slukket tørsten etter hevn og ytterlig ydmykelse.

The Von Eckhardts

DarthSmeg sthaabeth audunvin KentH holm_ragnhild anderslow Dark_Harleqin