Brother Waltzen von Eckhardt

Warrior Priest in Plate!

Description:

Gender: Male, Origin: Wissenland (Solland?), Race: Human
Height: 6’ 3", Weight: 210 lbs, Hair: Copper (shoulder length), Eyes: Copper

Age: 28 years (1 Ulriczeit 25??), Starsign: Mammit the Wise (Wisdom)
Father BergsGraf Peter von Eckhardt, Mother ? 1 elder brother, 3 younger brothers, 4 sisters (or 3), 4 bastard brothers/sisters

Description: Tall powerfully buildt Sollander, Scar on left chin going up to a ragged left ear.
xp: 2500start +200 +200 +100 + 350 + 200 Career Path: Initiate, Soldier, Priest (200xp)

WS.. BS.. S… T.. Ag.. Int.. WP.. Fel…A.. W.. SB.. TB.. M.. Mag.. IP.. FP (1700xp)
39*.. 27.. 35*.. 35*..34 .33… 32… 31…2.. 12… 3… 4… 4.. 0…. 0… 2
10II.. 0.. 5.. 10II..5II .10II… 20IIII… 15II…-.. ?… +2 wounds, + 1 angrep, +1 magic
54.. 27.. 40.. 50..44 .43… 52… 41…2.. 15… 4… 4… 4.. 1…. 0… 2
Shallias mercy used on Fel, he looks wierd but …there’s something good about that boy!

WS.. BS.. S… T.. Ag.. Int.. WP.. Fel…A.. W.. SB.. TB.. M.. Mag.. IP.. FP (1700xp)
39*.. 27.. 35*.. 35*..34 .33… 32… 31…2.. 12… 3… 4… 4.. 0…. 0… 2
10II.. 0.. 5.. 10II..5II .10II… 20IIII… 15II…-.. ?… +2 wounds, + 1 angrep, +1 magic
54.. 27.. 40.. 50..44 .43… 52… 41…2.. 15… 4… 4… 4.. 1…. 0… 2
Shallias mercy used on Fel, he looks wierd but …there’s something good about that boy!Skills: (300xp)
CK Empire, Gossip, Speak Reikspiel, AK History, AK Theology, Charm, Heal, Perception, Read/Write, Speak Classical, DodgeBlow (100xp), Drive (100xp), Intimidate (100xp), torture (100xp), channeling (100xp), detect Magic (100xp),

WS.. BS.. S… T.. Ag.. Int.. WP.. Fel…A.. W.. SB.. TB.. M.. Mag.. IP.. FP (1700xp)
39*.. 27.. 35*.. 35*..34 .33… 32… 31…2.. 12… 3… 4… 4.. 0…. 0… 2
10II.. 0.. 5.. 10II..5II .10II… 20IIII… 15II…-.. ?… +2 wounds, + 1 angrep, +1 magic
54.. 27.. 40.. 50..44 .43… 52… 41…2.. 15… 4… 4… 4.. 1…. 0… 2
Shallias mercy used on Fel, he looks wierd but …there’s something good about that boy!Skills: (300xp)
CK Empire, Gossip, Speak Reikspiel, AK History, AK Theology, Charm, Heal, Perception, Read/Write, Speak Classical, DodgeBlow (100xp), Drive (100xp), Intimidate (100xp), torture (100xp), channeling (100xp), detect Magic (100xp),Talents: (600xp)
Night Vision, Very Resillient (5T), Very Strong (5S), Lightning Reflexes (5Ag) (NT), Public Speaking, Suave (5fel) (NT), Warrior Born (+5WS), Quick Draw (100xp), Disarm (NT), Strike Mighty (100xp), SW-2handed (100xp), Strike to Injure (100xp), Strike to Stun (100xp)
Cast Petty Magic Divine (100xp), channeling (100xp), armored caster (100xp)

WS.. BS.. S… T.. Ag.. Int.. WP.. Fel…A.. W.. SB.. TB.. M.. Mag.. IP.. FP (1700xp)
39*.. 27.. 35*.. 35*..34 .33… 32… 31…2.. 12… 3… 4… 4.. 0…. 0… 2
10II.. 0.. 5.. 10II..5II .10II… 20IIII… 15II…-.. ?… +2 wounds, + 1 angrep, +1 magic
54.. 27.. 40.. 50..44 .43… 52… 41…2.. 15… 4… 4… 4.. 1…. 0… 2
Shallias mercy used on Fel, he looks wierd but …there’s something good about that boy!Skills: (300xp)
CK Empire, Gossip, Speak Reikspiel, AK History, AK Theology, Charm, Heal, Perception, Read/Write, Speak Classical, DodgeBlow (100xp), Drive (100xp), Intimidate (100xp), torture (100xp), channeling (100xp), detect Magic (100xp),Talents: (600xp)
Night Vision, Very Resillient (5T), Very Strong (5S), Lightning Reflexes (5Ag) (NT), Public Speaking, Suave (5fel) (NT), Warrior Born (+5WS), Quick Draw (100xp), Disarm (NT), Strike Mighty (100xp), SW-2handed (100xp), Strike to Injure (100xp), Strike to Stun (100xp)
Cast Petty Magic Divine (100xp), channeling (100xp), armored caster (100xp)Spells:
Blessing of: Courage (3), Speed (4), Fortitude (5), Healing (5), Might (6), Protection (7)

WS.. BS.. S… T.. Ag.. Int.. WP.. Fel…A.. W.. SB.. TB.. M.. Mag.. IP.. FP (1700xp)
39*.. 27.. 35*.. 35*..34 .33… 32… 31…2.. 12… 3… 4… 4.. 0…. 0… 2
10II.. 0.. 5.. 10II..5II .10II… 20IIII… 15II…-.. ?… +2 wounds, + 1 angrep, +1 magic
54.. 27.. 40.. 50..44 .43… 52… 41…2.. 15… 4… 4… 4.. 1…. 0… 2
Shallias mercy used on Fel, he looks wierd but …there’s something good about that boy!Skills: (300xp)
CK Empire, Gossip, Speak Reikspiel, AK History, AK Theology, Charm, Heal, Perception, Read/Write, Speak Classical, DodgeBlow (100xp), Drive (100xp), Intimidate (100xp), torture (100xp), channeling (100xp), detect Magic (100xp),Talents: (600xp)
Night Vision, Very Resillient (5T), Very Strong (5S), Lightning Reflexes (5Ag) (NT), Public Speaking, Suave (5fel) (NT), Warrior Born (+5WS), Quick Draw (100xp), Disarm (NT), Strike Mighty (100xp), SW-2handed (100xp), Strike to Injure (100xp), Strike to Stun (100xp)
Cast Petty Magic Divine (100xp), channeling (100xp), armored caster (100xp)Spells:
Blessing of: Courage (3), Speed (4), Fortitude (5), Healing (5), Might (6), Protection (7)Weapons
Hammer 1/2-hand (See info!) WS:64 dmg:1d10+5_impact!
Shield (over shoulder)
Dager In boot

  • bestQuality heavy hammer (ser litt mace ut), som jeg fikk av en Ulric-Ridder for å ha reddet ham i min tjeneste nordpå (ref character twist); det kule med denne er at man kan skru av deler av skaftet (tar litt tid) for å gjøre den til 1-hånds. Baksiden med denne er at man må ha minst 4 i styrke for å bruke den med to hender eller 5 i styrke for å bruke den med en hånd (noe jeg ikke har), om man ikke har styrken får man -10 ws og -2 skade pr grad man mangler! Historien om denne kommer

Equipment:
Silver symbol of Sigmar (hengende om halsen i en lærreim),
Har med seg en vannflaske (i tre), en drikkekopp, på kroppen er det en skjult skinnpung som inneholder 16 gull, 4 sølv og 10 bronse. Merk; ved salg av handgun til ca halv pris ble fulm chainmail kjøpt.

Common Clothing: Shirt, breeches, worn boots w/dagger, tattered cloak, belt

Backpack with; Reikguard Uniform, Prayer book, writing kit, Robes (Sigmar Priest), blanket,
Medium Armor -Full

Bio:

Background story:
Hr Waltzen is an undercover cultist and has several stories to tell…, the “official”, the “real story”, the “grey area in between” and last but not the least is the “secrets deep down below”.

Official story:
Waltzen, second son of a Wissenland noble, is sent to the Reikguard where he fails to qualify for becoming a squire, enters the ranks of the Elite foot soldiers where he is utterly useless, and because he is a noble is sent off to Altdorf to serve the Church. Here they spend many many MANY years into trying to get him into properly order and because of his family heritage they cannot “be rid of him” and sends him homewards as a wandering priest in the order of the Silver Hammer.

The real story:
Waltzen, second son of a Wissenland noble, meet a wanderer named is sent to the Reikguard where he fails to qualify for becoming a squire, enters the ranks of the Elite foot soldiers where he is utterly useless, and because he is a noble is sent off to Altdorf to serve the Church. Here they spend many many MANY years into trying to get him into properly order and because of his family heritage they cannot “be rid of him” and sends him homewards as a wandering priest in the order of the Silver Hammer.

Grey area:

The secret down below:

Hemmelig (også fra min bror) er at jeg er i Culten The Righteeous Hammers of Sigmar (igjennom Cleansing flame)
oh yes, he did what he needed to do to save them

Nagash mekker magi-greier, mekker Crown of Sorcery, blir Uber-mektig og lager vampyrer og mye annet gøy, blir egentlig en semi-gud på ett eller annet tidspunkt.
Krona havner i Emperiet, og på hodet til Sigmar, som blir mektig, og korumpert, og tar av krona, blir litt bedre men merker at det går til helvete, Nagash kommer tilbake og Sigmar tar på krona igjen, denger Nagash men er nå så føcka at han må smyge av sted pga korrumpsjonen.
Sigmar smyger til Dvergene og Ghal Maraz stenger porten til guderiket (ref Death on the Reik serien), stiger til Tree of Hope og blir semi-gud han også.
Johan Helstrom er en cultist for Nagash som danner en kirke for Sigmar-troen for å finne tilbake krona (som nå er gjemt), men finner den ikke og med tid og stunder så blir altså Sigmarkirken til slik vi kjenner den i dag
Warhammer 1.ed brukte dette litt for moro skyld og mekket Sigmarprestene som magikere da Sigmar ikke kunne gi krefter

nei, og de som er troende Sigmaritter og erkjenner dette, vet at Sigmar var av Ulric, er THE GREAT UNIFIER OF THE EMPIRE (uansett hvordan man ser på det), og at kirken som den er i dag gjør en god jobb med å beskytte Emperiet fra yttre og indre fiender selv om den er bassert på en løgn.

denne gamle tesen om Sigmar var Ulric følger og om han i så fall ikke er en gud men en avatar av Ulric

Bottom line, Sigmar var en Chaos mutant på slutten som reddet Emperiet, og dersom du snakker om dette blir du brent på bålet! …og dette trenger ikke den menige mann i gata å vite om

Familien von Eckhardt:
Far er/var Baron Peter von Eckhardt og Mor Ulrikke Von Eckhard (45)
Greger; 30 år (spilt av Sven)
Waltz; 28 år (spilt av HM)
Hermann; 25 år, Noble —> Courtier i Nuln ved Emanuelle sitt hoff
Ingrid; 23 år , gift adelig i Wissenland!
Werner; 21 år (retard…)
Klara; 21 år (tvillingen til Werner), gift borgelig med en kjøpman i Wissenland!
Klaus; 18 år, Noble, Sendes til landsbyen nedenfor oss for å gifte seg med dattra til enkefru Borgermester!
Anne; 16 år, Agitator (sint 16-åring, vil ikke til fjells, hater plassen og oss)
Petra; 14 år, skal til Shallya Kloster + historien under… *
Lille Tommine; 4 år

  • vår mor var gravid, men mistet den nest siste…, jeg var ute med snoppen da jeg var 13-14 og fikk en datter med en husholderske (som ble effektivt fjernet etter fødselen og vår mor tok barnet til seg som sitt). Halflingen i gruppa har vært med familien svært lenge og kjenner til historien.

Resten av retinue som vi har med oss til fjells:

Brother Waltzen von Eckhardt

The Von Eckhardts DarthSmeg Dark_Harleqin